Vanliga frågor

Dela

Vad är insättningsgarantin?

Insättningsgarantin är en statlig garanti som skyddar de pengar du har på ditt bankkonto eller sparkonto. Om banken eller finansinstitutet skulle försättas i konkurs får du ersättning för de pengar du förlorar.

Hur stor ersättning får jag?

Ersättningen är exakt lika stor som den summa pengar du har förlorat. Det finns emellertid ett tak för hur hög ersättning du kan få via insättningsgarantin. Taket är på 100 000 Euro. Kursen ni får i svenska kronor är den mittkurs som gäller på Stockholmsbörsen den dag finansinspektionen beslutar om insättningsgarantin.

Om jag delar sparkonto med någon, hur hög ersättning kan vi få då?

Då är den maximala ersättningen på 200 000 Euro eftersom ni får en maximal ersättning på 100 000 Euro var.

Om jag har flera sparkonton på samma bank, blir taket för insättningsgarantin högre då?

Nej, taket gäller per person och bank.

Vad händer om flera banker som jag har sparkonton på går i konkurs?

Då får du en maximal ersättning på 100 000 Euro per bank.

Omfattas alla högräntekonton av insättningsgarantin?

Nej, men alla högräntekonton du hittar här på insättningsgaranti.com gör det.

Vad är investerarskydd?

Investerarskyddet ger ersättning för förlorade värdepapper om finansinstitutet där du har dina värdepapper försätts i konkurs. Den maximala ersättningen är på 250 000 kr per institut.

Vad händer om finansinstitutet som jag har ett investeringssparkonto på går i konkurs?

Då får du ersättning för dina likvida medel (pengar) via insättningsgarantin och för dina värdepapper via investeringsskyddet.