Investerarskydd

Dela

Insättningsgarantin skyddar likvida medel på konton som omfattas av garantin, men den ger inget skydd för värdepapper. Det är därför som det finns något som heter investerarskydd. Investerarskyddet ger ersättning för dina förlorade aktier och andra värdepapper om institutet där du har dina värdepapper försätts i konkurs, förutsatt att institutet omfattas av investerarskyddet.

Egentligen ska alla institut som hanterar värdepapper hålla isär dina värdepapper från institutets tillgångar, vilket gör att du inte förlorar dina värdepapper om institutet går i konkurs. Tyvärr är det inte alla institut som följer lagen och om så är fallet kan du ändå förlora dina värdepapper, det är därför som investerarskyddet finns.

Det här innehåller investerarskyddet

Investeringsskyddet gäller för såväl privatpersoner som företag och andra juridiska personer och du får 100 % i ersättning upp till 250 000 kr per institut. Allt över det omfattas inte av investerarskyddet. Trots det är investerarskyddet generöst i Sverige eftersom kravet inom EU är att investerarskyddet ska vara på minst 20 000 Euro och täcka 90 % av beloppet.

Observera att investerarskyddet inte gäller för värdeförändringar på dina värdepapper, vilket både kan vara på gott och ont.

Så får du ersättning

Till skillnad från insättningsgarantin måste du själv ansöka om ersättning för dina förlorade värdepapper. Då måste alltså själv kontakta riksgälden och efter att riksgälden har fattat ett beslut om ersättning får du den inom två veckor. Hur långt det tar innan ett beslut fattas beror på hur komplicerat ditt fall är.

Om du inte sparar i aktier utan bara sparar på ett sparkonto är det bara insättningsgarantin som är viktig för dig. Om du vill veta mer om insättningsgarantin ska du läsa vidare under Vad är insättningsgaranti? här på insättningsgaranti.com.